ترکیب کردن مراجع قضایی عذاب وجدان انتظامی

ترکیب کردن: مراجع قضایی عذاب وجدان انتظامی کانال تخصصی قتل اخبار حوادث همسرکشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بانک آستان قدس رضوی، یک رانت تازه در هزار توی دیگر؟

رياست توليت آستان قدس رضوي كه بعد از انتخابات سال گذشته كمتر به جريان سازي روي آورده بود، دوشنبه گذشته در مصاحبه اي اعلام كرد كه نهاد متبوعش يك سالي است درخواست

بانک آستان قدس رضوی، یک رانت تازه در هزار توی دیگر؟

بانک آستان قدس رضوی، یک رانت تازه در هزار توی دیگر؟

عبارات مهم : منابع

رياست توليت آستان قدس رضوي كه بعد از انتخابات سال گذشته كمتر به جريان سازي روي آورده بود، دوشنبه گذشته در مصاحبه اي اعلام كرد كه نهاد متبوعش يك سالي است درخواست تاسيس بانك كرده ولی بانك مركزي هنوز با اين درخواست موافقت نكرده است.

بانک آستان قدس رضوی، یک رانت تازه در هزار توی دیگر؟

افرادي كه اندك هوش رسانه اي دارند، متوجه خواهند شد كه اين مصاحبه در شرايط كنوني اقتصاد كشور معناي خاصي دارد و نشان مي دهد كه بانك مركزي تمام قد بر سر عدم صدور مجوز ايستاده و قصد ندارد بانك جديدي را به نظام بانكداري كشور اضافه كند. به همين باعث رياست توليت آستان قدس عنوان را رسانه اي كرده و با خيريه نشان دادن فعاليت بانك مورد نظرش سعي كرده تا نظر برخي از افكار عمومي كه معمولا به دنبال وام هاي كوچك هستند را در حمايت از تاسيس اين بانك جلب كند.

اين در حالي است كه كارنامه بانكداري نشان مي دهد كه در شرايط كنوني بسياري از بانك ها به زيان انباشته دچار شده است اند و حتي در معرض ورشكستگي قرار گرفته اند، با اين حال برخي نهادها هنوز ورود به صنعت بانكداري را جالب مي دانند.

رياست توليت آستان قدس رضوي كه بعد از انتخابات سال گذشته كمتر به جريان سازي روي آورده بود، دوشنبه گذشته در مصاحبه اي اعلام كرد كه نهاد متبوعش يك سالي است درخواست

بررسي عملكرد برخي نهادهاي غيردولتي نشان مي دهد كه در سال هاي گذشته بسياري از آنان وارد عرصه بانكداري شده است اند تا خارج از بروكراسي موجود بتوانند از منابع خود استفاده بهينه را ببرند. به عنوان مثال بنياد مستضعفان بانك سينا را تاسيس كرده، بانك هاي انصار و مهراقتصاد به وجود آمده، شهرداري محمدباقر قاليباف، بانك شهر را ايجاد كرده و نيروي انتظامي تحت مديريت او نيز به تاسيس بانك قوامين روي آورده هست. توجيه همه اين نهادها اين بوده كه منابع مالي ارزش را در بانك هاي خود به گردش آورده و در آن به ادامه فعاليت هاي اقتصادي خود بپردازند.

به باور برخي كارشناسان اقتصادي، بانكداري در شرايط فعلي اقتصاد ايران جذابيت هاي زيادي براي نهادها و كارتل هاي بزرگ اقتصادي دارد و آنها قادرند به راحتي با تامين سرمايه اوليه كه چيزي حدود ٦٠٠ ميليارد تومان هست، مجوز چند برابري كردن خط اعتباري را دريافت كنند.

حال كه دولت و بانك مركزي مصمم اند تا جلوي صدور مجوز براي بانك هاي جديد با هر هدفي را بگيرند و حتي برخي بانك هاي موازي را با يكديگر ادغام كنند، برخي نهادها قصد دارند با رمز «قرض الحسنه» وارد نظام بانكي كشور شوند. اين در حالي است كه دنيا عنوان موسسات خيريه را به راحتي حل كرده و از آنان خواسته براي انجام امور خيرخواهانه به جاي تزريق منابع، به توانمندسازي افراد روي آورده و افراد را بدهكار خود نكنند.

بانک آستان قدس رضوی، یک رانت تازه در هزار توی دیگر؟

بار تاسيس بانك آستان قدس

سياست جديد بانك مركزي ساماندهي بانك ها و ادغام برخي موسسات هست، ولی در اين ميان آستان قدس از حدود يك سال گذشته در انتظار صدور مجوز بانك مركزي براي تاسيس و راه اندازي بانك قرض الحسنه نشسته است.

به نظر مي رسد در شرايطي كه بانك مركزي به دنبال ساماندهي بازار پولي هست، چنين اقداماتي كار را براي بانك مركزي سخت كرده و زمينه ساز آن مي شوند كه در آينده چنين بانك ها و موسسه هايي به صورت قارچ گونه رشد كند و اين باعث مي شود، بازار بانكي از نظارت دقيق خارج و غيرشفاف شود.

رياست توليت آستان قدس رضوي كه بعد از انتخابات سال گذشته كمتر به جريان سازي روي آورده بود، دوشنبه گذشته در مصاحبه اي اعلام كرد كه نهاد متبوعش يك سالي است درخواست

با اين حال آستان قدس حدود يك سال است كه به دنبال تاسيس بانك قرض الحسنه بدون ربا هست. هدفي كه سود و زيان و به طور كلي پيامدهايي كه براي اقتصاد ايران دارد قابل توجه است.

پيشنهادي كه زماني كه مطرح شد مخالفان زيادي داشت. علي ديني تركماني، اقتصاددان و استاد دانشگاه تصميم توليت آستان قدس را از چند منظر نقد كرده است.

بانک آستان قدس رضوی، یک رانت تازه در هزار توی دیگر؟

تبعات تاسيس بانك آستان قدس

به باور اين اقتصاددان، تاسيس بانك به وسیله آستان قدس رضوي زمينه را فراهم مي كند كه هر دستگاه و نهادي كه منابع مالي قابل توجهي دارند اقدام به تاسيس بانك كنند و اين موجب مي شود منابع مالي بانك ها كاهش پيدا كند و تاثير منفي روي گردش مالي و عملكرد آنها دارد و ريسك عمليات بانكي در كشور را نيز افزايش مي دهد.

نكته ديگر مساله تودرتويي نهادي در اقتصاد ايران هست. اين عنوان موجب موازي كاري و عدم مسووليت پذيري و عدم پاسخگويي و بي ثباتي مي شود. نهادهاي موازي اجازه نمي دهند فضاي شفافي وجود داشته باشد و مسير ها براق و روشن باشند و اجازه مي دهد كه افراد دورزدن ها و در رفتن ها را ياد بگيرند و بنابراين مادامي كه اين وضعيت تو در توي نهادي وجود داشته باشد براق سازي، كار خيلي سختي مي شود.  در اين راه بالابردن مسووليت پذيري كار بسيار سخت تري مي شود.

نكته بعدي برمي گردد به توزيع نابرابر ثروت و درآمد كه موجب مي شود نظم اجتماعي به هم بخورد. وقتي عده اي وجود دارند كه يك شبه ره صدساله مي روند حالا به دلايل وصل شدن به منابع رانتي و رابطه هايي كه وجود دارد باعث مي شود برخي هم آنها را به عنوان گروه مرجع در نظر بگيرند و سعي كنند كه خود را به آنها برسانند و چون از راه هاي معمولي رسيدن به چنين چيزي ممكن نيست بنابراين از راهكارهاي غيرقانوني و راهكارهايي كه همراه با زدوبند است و همراه با پرداخت رشوه است استفاده كنند.

همين عنوان موجب مي شود كه برخي كه به نهادهاي تاثيرگذار و تصميم گيرنده نزديك هستند و نفوذ دارند تصميم بگيرند يك بانك تاسيس كنند؛ لذا شايد الان آستان قدس از بانك مركزي درخواست مجوز كند ولی با توجه به تودرتويي نهادي نه تنها موجب اتلاف منابع مي شود بلكه اين تعدد موجب غيرقابل كنترل و نظارت شدن سيستم بانكي و پولي كشور مي شود.

هزينه اي كه به اقتصاد كشور تحميل مي شود

در اين راستا حميد آذرمند، كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: تجربه موسسات پولي و بانكي نشان داده است زماني كه موسسه اي با يك اعتبار سياسي و بدون اينكه ضوابط و مقررات را طي كرده باشد وارد عرصه بانكداري شود بعدها مساله ساز مي شود و هزينه هاي چنين موسساتي به كل اقتصاد كشور تحميل مي شود.

وي با بيان اينكه كشور چنين تجربه هايي را قبلا هم داشته هست، اظهار كرد: قبلا هم بانك هايي فعاليت مي كردند كه وابسته به نهادها بودند و اعتبار سياسي داشتند. اين موسسات بدون آنكه ضوابط را احراز كرده باشند وارد عرصه بانكداري شدند و اين عنوان مساله ساز شد. مانند تجربه ادغام بانك هاي نظامي هست. بايد از تجربه هاي گذشته درس بگيريم تا دچار گرفتگي هاي گذشته نشويم. اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بانك يك بنگاه هست، توضيح داد: بانك ماموريت، حدود و وظايف تعريف شده است و مشخصي دارد. كسي بايد وارد اين عرصه شود كه بانكدار و بنگاهدار باشد، ساز و كار و قواعد اين كسب و كار را بلد باشد و رعايت هم كند. آذرمند ادامه داد: ورود نهادها به سيستم بانكداري نه تنها مشكل سيستم بانكداري را برطرف نمي كند بلكه هم به مشكلات نظام بانكداري اضافه مي كند و هم مشكلات اقتصاد كلان و رشد نقدينگي و اضافه برداشت بانك ها را بيشتر مي كند.

طرح موضوع

سيدابراهيم رييسي، رياست توليت آستان قدس رضوي: تمام اسناد و مدارك (براي تاسيس بانك آستان قدس رضوي) تكميل شده است و منتظر اعلام نظر بانك مركزي هستيم. از نظر ما كار كامل هست. قرار است اين بانك قرض الحسنه واقعي باشد و قريب يك سال است كه منتظر صدور مجوز از سوي بانك مركزي هستيم.

اعتماد

واژه های کلیدی: منابع | اقتصاد | اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz